canderos روزنامه بارسلونا روزنامه نگار

canderos: روزنامه بارسلونا روزنامه نگار اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی تاکید اعضای شورای شهر بر «ماندن نجفی»/ انتخاب گزینه جایگزین مطرح نیست ، الویری

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از تاکید اعضای شورا بر ماندن نجفی خبر داد. 

تاکید اعضای شورای شهر بر «ماندن نجفی»/ انتخاب گزینه جایگزین مطرح نیست ، الویری

الویری : تاکید اعضای شورای شهر بر «ماندن نجفی»/انتخاب گزینه جایگزین مطرح نیست

عبارات مهم : ایران

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از تاکید اعضای شورا بر ماندن نجفی خبر داد.

به گزارش ایسنا، مرتضی الویری صبحگاه امروز در حاشیه برگزاری جلسه غیرعلنی اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد استعفای نجفی گفت: همه اعضای شورای شهر متفق القول معتقدند که نجفی باید بماند.

وی با بیان اینکه تاکید اکثریت بر ماندن نجفی هست، گفت: در این جلسه اصلا بحث گزینه های دیگر شهرداری و سرپرستی مطرح نشد.

تاکید اعضای شورای شهر بر «ماندن نجفی»/ انتخاب گزینه جایگزین مطرح نیست ، الویری

وی با بیان اینکه اعضای شورای شهر عملکرد نجفی را مثبت ارزیابی می کنند، گفت: این بیماری را خیلی ها دارند و دلیلی بر استعفا نیست.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص گزینه های سرپرستی و حتی مطرح شدن نامش به عنوان سرپرست گفت: این مباحث را تکذیب می کنم و در این جلسه در مورد این پرسشها صحبت نشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از تاکید اعضای شورا بر ماندن نجفی خبر داد. 

وی با بیان اینکه تاکید همه اعضا بر این است که نجفی از تصمیم خود منصرف شود، گفت: عملکرد نجفی در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مثبت بوده است و گزینش گزینه دیگر به جای نجفی فعلا مطرح نیست.

واژه های کلیدی: ایران | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs