canderos روزنامه بارسلونا روزنامه نگار

canderos: روزنامه بارسلونا روزنامه نگار اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی يارانه مسكن به چه كسانى تعلق مى گيرد؟

یک کارشناس درمان اعتیاد شرکت بهزیستی گفت: بهزیستی زمانی یارانه مسکن را در اختیار فرد معتاد می‌گذارد که بیکاری و عدم توانایی مالی آن فرد به شرکت اثبات شود.

يارانه مسكن به چه كسانى تعلق مى گيرد؟

يارانه مسكن به چه كسانى تعلق مى گيرد؟

عبارات مهم : معتاد

یک کارشناس درمان اعتیاد شرکت بهزیستی گفت: بهزیستی زمانی یارانه مسکن را در اختیار فرد معتاد می گذارد که بیکاری و عدم توانایی مالی آن فرد به شرکت اثبات شود.

به گزارش ایسنا، سعیده مددی که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد، اظهار کرد: تمامی فعالیت های شرکت بهزیستی در حوزه پیشگیری، درمان و بازتوانی افراد معتاد در قالب آموزش یا کارها متفاوت نوعی از حمایت اجتماعی است.

يارانه مسكن به چه كسانى تعلق مى گيرد؟

وی افزود: ارائه یارانه درمان به افراد بی بضاعت و پوشش بیمه آنها از جمله کارها حمایتی مالی شرکت بهزیستی در حوزه اعتیاد است.

این کارشناس درمان اعتیاد شرکت بهزیستی اضافه کرد: شرکت بهزیستی با توجه به مقررات موجود و اولویت بندی های متفاوت می تواند به افراد معتاد یارانه های تهیه مسکن پرداخت کند.

یک کارشناس درمان اعتیاد شرکت بهزیستی گفت: بهزیستی زمانی یارانه مسکن را در اختیار فرد معتاد می‌گذارد که بیکاری و عدم توانایی مالی آن فرد به شرکت اثبات شود.

مددی با اشاره به شرایط دریافت یارانه مسکن، تصریح کرد: بهزیستی زمانی یارانه مسکن را در اختیار فرد معتاد می گذارد که بیکاری و عدم توانایی مالی آن فرد به شرکت اثبات شود، از طرفی دیگر این یارانه به افراد مجرد تعلق نمی گیرد، همچنین تعداد فرزندان زیاد یک فرد معتاد اولویت دریافت یارانه تهیه مسکن را ارتقاء می دهد.

وی با اشاره به اوضاع مسکن افراد اصلاح یافته، توضیح داد: افراد اصلاح یافته ای که از سوی خانواده خود طرد می شوند بعد از تمام شدن مراحل درمان می توانند در مراکز اقامتی شرکت بهزیستی به مدت سه ماه ساکن شوند.

این کارشناس درمان اعتیاد شرکت بهزیستی افزود: بر اساس نظر دکتر افراد اصلاح یافته می توانند با پرداخت مبلغهای بسیار ناچیز مدت اقامت خود را در مراکز اقامتی شرکت بهزیستی تمدید کنند.

يارانه مسكن به چه كسانى تعلق مى گيرد؟

واژه های کلیدی: معتاد | یارانه | اعتیاد | دریافت یارانه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs