canderos روزنامه بارسلونا روزنامه نگار

canderos: روزنامه بارسلونا روزنامه نگار اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار حوادث اعلام نتیجه های پزشکی قانونی در مورد پدر خوانده رپر معروف تا 10 روز آینده

مدیرکل پزشکی قانونی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: جواب آزمایشات پزشکی قانونی پدر خوانده رپر معروف تا 10 روز آینده اعلام می‌شود. 

اعلام نتیجه های پزشکی قانونی در مورد پدر خوانده رپر معروف تا 10 روز آینده

اعلام نتیجه های پزشکی قانونی در مورد پدر خوانده رپر معروف تا 10 روز آینده

عبارات مهم : پزشکی

مدیرکل پزشکی قانونی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: جواب آزمایشات پزشکی قانونی پدر خوانده رپر معروف تا 10 روز آینده اعلام می شود.

به گزارش میزان، مسعود قادی پاشا گفت : جواب آزمایشات پزشکی قانونی پدر خوانده رپر معروف تا 10 روز آینده اعلام می شود.

اعلام نتیجه های پزشکی قانونی در مورد پدر خوانده رپر معروف تا 10 روز آینده

وی گفت: بعد از از آماده شدن جواب آزمایشات علت فوت تعیین و به مراجع قضایی اعلام می شود.

واژه های کلیدی: پزشکی | قانونی | 10 روز آینده | پدر خوانده | مراجع قضایی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs