canderos روزنامه بارسلونا روزنامه نگار

canderos: روزنامه بارسلونا روزنامه نگار اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی اجرای موافقتنامه انتقال محکومان بین کشور عزیزمان ایران و افغانستان

با اجرای موافقتنامه انتقال محکومان بین کشور عزیزمان ایران و افغانستان، تعدادی از هموطنمان جهت گذراندن ادامه دوران محکومیت خود به کشور عزیزمان ایران انتقال یافته

اجرای موافقتنامه انتقال محکومان بین کشور عزیزمان ایران و افغانستان

اجرای موافقتنامه انتقال محکومان بین کشور عزیزمان ایران و افغانستان

عبارات مهم : ایران

با اجرای موافقتنامه انتقال محکومان بین کشور عزیزمان ایران و افغانستان، تعدادی از هموطنمان جهت گذراندن ادامه دوران محکومیت خود به کشور عزیزمان ایران انتقال یافته شدند.

به گزارش ایسنا، در اجرای موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و جمهوری اسلامی افغانستان صبحگاه امروز (پنجشنبه) مورخ 96/3/18 تعداد 9 نفر از محکومان ایرانی محبوس در زندان های افغانستان جهت گذراندن ادامه دوران محکومیت خود به زندان های جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران انتقال یافته شدند.

اجرای موافقتنامه انتقال محکومان بین کشور عزیزمان ایران و افغانستان

این در حالی است که سال گذشته مراجع ذی صلاح قضایی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در دو مرحله تعداد 400 نفر از اتباع زندانی افغان را در مرز دوغارون تحویل مقامات قضایی این کشور داده اند و مقرر گردیده طی امسال روند انتقال محکومان افغان ادامه پیدا کند.

واژه های کلیدی: ایران | اسلامی | انتقال | ایرانی | افغانستان | افغانستان | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs