canderos روزنامه بارسلونا روزنامه نگار

canderos: روزنامه بارسلونا روزنامه نگار اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی استشمام بوی جنگ میان کشور عزیزمان ایران و اسرائیل از سوریه

اخیرا نگاهها در اسرائیل به برنامه های کشور عزیزمان ایران جهت مرحله پسا داعش است و بویژه برنامه ایجاد منطقه نفوذ مستقیمی در امتداد مرزهای کشور عزیزمان ایران تا د

استشمام بوی جنگ میان کشور عزیزمان ایران و اسرائیل از سوریه

استشمام بوی جنگ میان کشور عزیزمان ایران و اسرائیل از سوریه

عبارات مهم : ایران

اخیرا نگاهها در اسرائیل به برنامه های کشور عزیزمان ایران جهت مرحله پسا داعش است و بویژه برنامه ایجاد منطقه نفوذ مستقیمی در امتداد مرزهای کشور عزیزمان ایران تا دریای مدیترانه و نیز تقویت جبهه نظامی علیه سوریه و لبنان.

وبسایت اندیشکده واشنگتن نوشت: در ماههای اخیر تشنجها در جبهه های شمالی اسرائیل با سوریه و لبنان شدت گرفته هست، آن هم در زمانی که کشور عزیزمان ایران با جدیت جهت پر کردن خلأ حاصل از شکست داعش در این مناطق تلاش می کند. تا جایی که نتانیاهو اعلام کرد اسرائیل احساس می کند چاره ای جز وضع خطوط قرمزی در مرزهای خود با سوریه و اتخاذ اقداماتی در این باره، ندارد.

استشمام بوی جنگ میان کشور عزیزمان ایران و اسرائیل از سوریه

به گزارش گزینش ؛ این اندیشکده آورده است: این احساس همچنین از پاسخ محدود ایالات متحده به موضع کشور عزیزمان ایران در سوریه نیز سرچشمه می گیرد، بدهید معنا که اسرائیل می بایست به تنهایی با کشور عزیزمان ایران و نیروهای نیباتی آن در منطقه مقابله کند؛ مساله ای که خطر وقوع مقابله ای بین اسرائیل و محوری که به وسیله کشور عزیزمان ایران رهبری می شود را زیاد کردن می دهد.

اخیرا نگاهها در اسرائیل به برنامه های کشور عزیزمان ایران جهت مرحله پسا داعش است و بویژه برنامه ایجاد منطقه نفوذ مستقیمی در امتداد مرزهای کشور عزیزمان ایران تا دریای مدیترانه و نیز تقویت جبهه نظامی علیه سوریه و لبنان. براساس ادعای دستگاههای اطلاعاتی اسرائیل در خصوص برنامه های ایران، نقشه های تقویت نفوذ در سوریه و جبهه نظامی علیه اسرائیل، مشمول بر ایجاد پایگاههای نظامی طولانی مدت و ارتش نیابتی دائمی، علاوه بر نیروهایی در عراق و لبنان، و برپایی تاسیسات نظامی جهت ساخت موشکهای دقیق در سوریه و لبنان، می شود.

اخیرا نگاهها در اسرائیل به برنامه های کشور عزیزمان ایران جهت مرحله پسا داعش است و بویژه برنامه ایجاد منطقه نفوذ مستقیمی در امتداد مرزهای کشور عزیزمان ایران تا د

نگرانی اول اسرائیل، از تلاش کشور عزیزمان ایران جهت برپایی راهی زمینی در مرکز خاورمیانه، یعنی از کشور عزیزمان ایران تا عراق، سوریه و دریای مدیترانه هست. دوم، جمهوری اسلامی جهت ایجاد موجودیت نظامی و اقتصادی طولانی مدت در سوریه با موافقت رسمی نظام اسد تلاش می کند. و نگرانی سوم، آن است که کشور عزیزمان ایران جهت ساخت یگان مسلح بزرگی تلاش می کند تا بعنوان جزئی از محور مقاومت مطرح باشد .

اسرائیل تمام این تحرکات را تهدیدی استراتژیک جهت خود می داند که در صورت تحقق،سوریه به متحدی دائمی جهت کشور عزیزمان ایران تبدیل می شود، مساله ای که به تعمیق ریشه های کشور عزیزمان ایران در این کشور منجر می شود، ایرانی که متعهد به نابودی اسرائیل شده است است و می تواند بدهید طریق سوریه را به جبهه ای نظامی علیه اسرائیل مبدل نموده و احتمال برخوردهای مستقیم بین کشور عزیزمان ایران و اسرائیل را زیاد کردن دهد.

به گفته وزیر جنگ اسرائیل، در صورتی که مقابله ای نظامی در شمال اسرائیل درگیرد، اسرائیل نه تنها با یک جبهه لبنانی فعال، که با یک جبهه سوریه ای نیز مواجه می شود، و این دو جبهه با یکدیگر متحد شده است و در برابر اسرائیل می ایستند، قدرتهایی که متکی بر وجود نظامی ایران، زیربنای نظامی آن و زراد منزل موشکی اش هستند.

استشمام بوی جنگ میان کشور عزیزمان ایران و اسرائیل از سوریه

در همین راستا، ارتش اسرائیل در سپتامبر سال گذشته یکی از بزرگترین مانورهای نظامی خود در طول چند دهه اخیر را با تمرکز بر سناریوهای «جنگ شمالی» انجام داد. علاوه بر این،وزیر جنگ اسرائیل درخواست زیاد کردن بودجه دفاعی جهت مقابله با این تهدیدها را نموده است تا سامانه موشکی طراحی شود که قدرت ایستادگی در برابر سامانه موشکی کشور عزیزمان ایران را داشته باشد.

فشار کشور عزیزمان ایران جهت پر کردن فضاهای خالی شده است از داعش، توجه زیادی را در تفکر استراتژیک اسرائیل اشغال کرده است و در صورتی که این شرایط ادامه یابد، دو قدرت اثرگذار کشور عزیزمان ایران و اسرائیل با احتمال فزاینده ای در سوریه با یکدیگر برخورده و به لبه پرتگاه جنگ می رسند.

اخیرا نگاهها در اسرائیل به برنامه های کشور عزیزمان ایران جهت مرحله پسا داعش است و بویژه برنامه ایجاد منطقه نفوذ مستقیمی در امتداد مرزهای کشور عزیزمان ایران تا د

واژه های کلیدی: ایران | سوریه | لبنان | مقابله | ایرانی | برنامه | اسرائیل | اسرائیل | دریای مدیترانه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs