canderos روزنامه بارسلونا روزنامه نگار

canderos: روزنامه بارسلونا روزنامه نگار اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی سند 2030 در کمیسیون آموزش بررسی شد

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس اظهار کرد: با حضور مسوولان مربوطه در جلسه عصر امروز این کمیسیون سند 2030 مورد پیگیری قرار گرفت.

سند 2030 در کمیسیون آموزش بررسی شد

سند 2030 در کمیسیون آموزش بررسی شد

عبارات مهم : آموزش

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس اظهار کرد: با حضور مسوولان مربوطه در جلسه عصر امروز این کمیسیون سند 2030 مورد پیگیری قرار گرفت.

میرحمایت میرزاده در گفت وگو با ایسنا گفت: وزیر آموزش و پرورش و معاونان وی، معاون پارلمانی وزیر علوم، دبیر کل منطقه ای یونسکو در کشور عزیزمان ایران و همچنین نماینده ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه کمیسیون آموزش حضور داشتند تا مباحث مربوط به سند 2030 مورد پیگیری قرار گیرد.

سند 2030 در کمیسیون آموزش بررسی شد

وی تصریح کرد: مجموعه مدارکی که در کمیسیون ارائه شد نشان می داد که این عنوان به دستور وزیر آموزش و پرورش و همچنین معاون اول مدیر جمهور متوقف شده است هست، در واقع از ابتدا هم الزام آور جهت دولت نبوده و به طور کلی پیشنهادات یونسکو یک توافق علمی است و حالت الزام ندارد.

این عضو کمیسیون آموزش مجلس همچنین بیان کرد: نهایتاً مقرر شد تا سند بنیادین آموزش و پرورش با سرعت به سمت اجرایی و عملیاتی شدن برود و در دستور کار وزارتخانه قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس اظهار کرد: با حضور مسوولان مربوطه در جلسه عصر امروز این کمیسیون سند 2030 مورد پیگیری قرار گرفت.

واژه های کلیدی: آموزش | یونسکو | کمیسیون | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs