canderos روزنامه بارسلونا روزنامه نگار

canderos: روزنامه بارسلونا روزنامه نگار اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی جستجوی حیات هوشمند در فضا با دوربین مخصوص

موسسه ای تصمیم دارد با استفاده از دوربین های مخصوص که در هر ثانیه هزار فریم تصویر می گیرند، حیات هوشمند را در فضا جستجو کند. این دوربین ها در جستجوی کوچکترین با

جستجوی حیات هوشمند در فضا با دوربین مخصوص

جستجوی حیات هوشمند در فضا با دوربین مخصوص

عبارات مهم : جستجو

موسسه ای تصمیم دارد با استفاده از دوربین های مخصوص که در هر ثانیه هزار فریم تصویر می گیرند، حیات هوشمند را در فضا جستجو کند. این دوربین ها در جستجوی کوچکترین بارقه های لیزر فضا را رصد می کنند.

به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، هم اکنون عملیات کاوش فضا جهت نشانه های حیات هوشمند به طور کلی روی جستجو جهت سیگنال های رادیویی از تمدن های دیگر در کهکشان تمرکز کرده هست. ولی موسسه SETI روش جدیدی در پیش گرفته هست. این موسسه که اکنون مشغول جمع آوری سرمایه هست، قصد دارد مجموعه ای از دوربین های نظارتی مخصوص بسازد که به طور مداوم کل آسمان را به دنبال بارقه های نور لیزرها جستجو می کنند. این بارقه ها ممکن است نشانه ای از حیات هوشمند در دنیا باشند.

جستجوی حیات هوشمند در فضا با دوربین مخصوص

طی ۶۰ سال گذشته استراتژی مطلوب جهت جستجوی حیات در فضا بررسی سیگنال های رادیویی بود. به همین جهت دانشمندان طبق استراتژی معمول، به دنبال سیگنال های طولانی مدت و مکرری بودند که چند روز یا حتی چندماه به زمین بتابد.

اما این تنها راه برقراری ارتباط در فضا نیست. در نظریات عملی می توان با استفاده از لیزر بین دو ستاره خبر هایی رد و بدل کرد. به همین علت اشعه های لیزر را می توان بسیار دقیق و طوری تنظیم کرد که با فرکانس های مونوکروماتیک همخوان باشند. این اشعه ها می توانند به گرد و غبار و گاز موجود در فضا رسوخ کنند.

موسسه ای تصمیم دارد با استفاده از دوربین های مخصوص که در هر ثانیه هزار فریم تصویر می گیرند، حیات هوشمند را در فضا جستجو کند. این دوربین ها در جستجوی کوچکترین با

همچنین سیگنال های لیزری که به ما می رسند ممکن است بسیار کوتاه باشند لیکن آنها با نشانه به سمت انسان فرستاده نمی شوند. بلکه به طور تصادفی به زمین رسیده اند.

همین امر راجع به اشعه های رادیویی نیز صادق است با این تفاوت که لیزرها می توانند بخش بزرگتری از فضا را جستجو کنند.

درهمین راستا موسسه SETI تصمیم دارد با استفاده از دوربین های مخصوص مشاهداتی در سراسر دنیا انجام دهد. این دوربین ها آسمان شب را به طور مداوم جهت وجود بارقه های لیزری رصد می کنند. این پروژه که Laser SETI نام گرفته بارقه های لیزری که حتی چند میلیونم یک ثانیه باشد را ردیابی می کنند.

جستجوی حیات هوشمند در فضا با دوربین مخصوص

این دوربین ها می توانند در هر ثانیه هزار فریم تصویر بگیرند.

واژه های کلیدی: جستجو | هوشمند | دوربین | سیگنال | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs